Sarria

Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas

Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2.024-2.025

Esta entidade foi beneficiaria dunha axuda por importe de 95.126,12 € ó abeiro da Resolución da AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (AGADER) do 19/12/2023, pola que se aproba o Plan Marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2.024-2.025, cofinanciada pola Unión Europea co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) ó abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) 2014-2020.

 

SARRIA WEATHER

Sarria

Select your language