Sarria

Centro de Información á Muller

Centro municipal de carácter permanente acreditado pola Secretaría Xeral da Igualdade, no que se promove unha intervención pluridisciplinar e integral dende unha perspectiva de xénero: asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional, información en materia de recursos e calquera outra encamiñada á consecución da igualdade das mulleres que, de forma individualizada ou colectiva, a soliciten.

Actividades CIM

SARRIA WEATHER

Sarria

Select your language